top of page
Θεματολογία διαγωνισμού

Β΄ τάξη Δημοτικού

Κεράκια 100!

Στόχος: 

Η ελεύθερη έκφραση και η δημιουργία πρωτότυπων παραμυθιών από τους μαθητές μας.

 

Κατηγορία:

Ατομική.

Σύντομη περιγραφή: 

Συγγραφή εικονογραφημένου μύθου σε "Ειδική Φόρμα" και κατάθεσή του σε μορφή .pdf ή .jpeg στον ιστότοπο στου διαγωνισμού.

Μεθοδολογία: 

Χρησιμοποίησε το έντυπο «Ταυτότητα παραμυθιού» και:

 • Σκέψου και σημείωσε τους ήρωες του παραμυθιού σου.

 • Βρες τον  τόπο και τον χρόνο που διαδραματίζεται η ιστορία σου. 

 • Γράψε τα βασικά γεγονότα της περιπέτειάς σου με σωστή χρονική σειρά  και έπειτα γράψε στη φόρμα το υπέροχο παραμύθι σου. 

 • Ζήτα από τη δασκάλα σου και χρησιμοποίησε την ειδική φόρμα συγγραφής της Β’ τάξης του Δημοτικού.

 • Ζήτα την ενυπόγραφη έγκριση της οικογένειάς σου για να γίνει δεκτή η συμμετοχή σου στον διαγωνισμό.

Γ’  τάξη Δημοτικού

Ανάμεσα σε 100 μαγικά δέντρα

Στόχος:

Η ελεύθερη έκφραση και η δημιουργική γραφή εκ μέρους των μαθητών/τριών.  

Κατηγορία:

Ατομική.

Σύντομη περιγραφή: 

Συγγραφή μύθου σε αρχείο κειμένου (π.χ. MS-Word).

Μεθοδολογία:

Χρησιμοποίησε το έντυπο «Ταυτότητα παραμυθιού» και:

 • Σκέψου και σημείωσε τους ήρωες του παραμυθιού σου.

 • Βρες  τον χρόνο που διαδραματίζεται η ιστορία σου. 

 • Γράψε τα βασικά γεγονότα της περιπέτειάς σου με σωστή χρονική σειρά. 

 • Στη συνέχεια γράψε αναλυτικά το παραμύθι σου.

 • Πρόσεξε να συμπληρώσεις στην αρχή όλα τα απαραίτητα στοιχεία(τάξη, τμήμα, αριθμό μαθητικού καταλόγου) για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σου στο διαγωνισμό. Δεν πρέπει να γράψεις πουθενά το όνομά σου.

 • Ζήτα την ενυπόγραφη έγκριση της οικογένειάς σου.

 • Δώσε το παραμύθι σου στο/η δάσκαλο/α  της τάξης σου.

Δ΄ τάξη Δημοτικού

100 μικροσκοπικά πλασματάκια στο δωμάτιό μου..
(Και τώρα;)

 

Κατηγορία:

Ατομική.

 

Στόχος:

Η ελεύθερη έκφραση και δημιουργία πρωτότυπων ιστοριών από τους/τις μαθητές/τριες και η απόδοσή τους σε μορφή comic.

 

Σύντομη περιγραφή:

Δημιουργία εικονογραφημένου παραμυθιού σε μορφή comic από μαθητές/τριες της Δ’ τάξης Δημοτικού, με ψηφιακά εργαλεία (π.χ. Comic Life)

 

Μεθοδολογία:

Για να φτιάξω το δικό μου comic:  

 • Σκέφτομαι την ιστορία μου και γράφω ένα σύντομο σενάριο που να έχει αρχή, μέση, τέλος και να στηρίζεται σε διαλόγους.

 • Δημιουργώ τις μορφές των ηρώων, τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσω για φόντο (background) καθώς και τα επιμέρους στοιχεία (props) που θα ζωντανέψουν το comic μου.

 • Συνδυάζω το σενάριό μου με τα υπόλοιπα στοιχεία και τα τοποθετώ σε τόσα frames όσα είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η ιστορία μου.

 • Θυμάμαι ότι μπορώ να καταθέσω μέχρι τέσεσερις (4) σελίδες μεγέθους Α4. Η αρχική σελίδα θα είναι το εξώφυλλό μου στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία: Τίτλος comic, Όνομα σχολείου, Τάξη, Τμήμα, Αύξων αριθμός μαθητικού καταλόγου τμήματος.

 

Προϋποθέσεις/προδιαγραφές:

 • Κάθε συμμετοχή γίνεται δεκτή εφόσον αποτελεί αποτέλεσμα πρωτότυπης εργασίας και δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη αντιγραφής προηγούμενου έργου σε ψηφιακή ή και έντυπη μορφή.

 • Απαγορεύεται η χρήση προσβλητικού λεξιλογίου και εικόνων.

 • Απαγορεύεται η χρήση λέξεων/εικόνων που προάγουν τη βία με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

 • Απαγορεύεται κάθε τύπου διαφημιστική αναφορά.

 • Απαγορεύεται η απεικόνιση φυσικών προσώπων.

 • Το comic πρέπει να είναι μέχρι τέσσερις (4) συνολικά σελίδες μεγέθους Α4.

 • Κάθε εργασία θα πρέπει στην αρχική του (πρώτη) σελίδα να διαθέτει: Τίτλο comic, Όνομα σχολείου, Τάξη, Τμήμα, Αύξων αριθμό μαθητικού καταλόγου τάξης. Δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά το όνοματεπώνυμό μας.

 • Η διαχείριση ως προς τον αριθμό και μέγεθος των πλαισίων (frames) ανά σελίδα, είναι ελεύθερη.

 • Η κατάθεση της "Δήλωσης Συμμετοχής", γίνεται με ενυπόγραφη έγκριση της οικογένειάς στο/στη δάσκαλο/α του τμήματος.

 • Η κατάθεση του comic σε μορφή .pdf στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του σχολείου μας.

Ε΄ τάξη Δημοτικού

"100 χρόνια πριν..."

 

Κατηγορία:

Ομαδική (συνεργασία δύο μαθητών).

 

Στόχος:

Η ελεύθερη έκφραση των μαθητών/τριών μέσα από τη δημιουργία δικών τους πρωτότυπων ιστοριών και η οπτικοποιημένη ψηφιακή αφήγηση από τους δημιουργούς τους.

 

Σύντομη περιγραφή:

Οι μαθητές/τριες  καλούνται, αφού γράψουν το δικό τους μύθο, να προχωρήσουν στην οπτικοποίηση και στην ψηφιακή  αφήγησή του, δημιουργώντας το δικό τους βίντεο με ψηφιακά εργαλεία (π.χ. iMovie).

 

Μεθοδολογία:

 • Σκεφτόμαστε την ιστορία μας και συμπληρώνουμε το έντυπο «Ταυτότητα σεναρίου». 

 • Βγαίνουμε στη γειτονιά μας και φωτογραφίζουμε με το Ιpad, ή  φωτογραφική μηχανή, εικόνες που θα βοηθήσουν να αφηγηθούμε  την ιστορία μας.

 • Χρησιμοποιούμε clip ήχου ή μουσική μέσα από τις βιβλιοθήκες της wikkimedia commons και της βιβλιοθήκης της εφαρμογής iMovie για να συνοδεύσουμε την ιστορία μας.

 • Συνδυάζουμε το σενάριο και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία για να δημιουργήσουμε ένα σύντομο video. Καταθέτουμε το video τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης,  με την ένδειξη 
  «Διαγωνισμός παραμυθιού 2017, αναφορά τάξεως και τμήματος».

 • Καταθέτουμε ενυπόγραφη (από τον κηδεμόνα) "Δήλωση Συμμετοχής", στον/στην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό.

 

Προϋποθέσεις/προδιαγραφές:

 • Όλες οι ταινίες  πρέπει να έχουν αρχική  σελίδα με τα στοιχεία: Τίτλος, Όνομα σχολείου, Τάξη, Τμήμα, Αύξων αριθμός μαθητικού καταλόγου τάξης. Δεν επιτρέπεται να αναγράφονται ονόματεπώνυμα.

 • Παραδοτέο: Video σε μορφή .mov, στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

 • Διάρκεια: Έως 3 λεπτά.

Στ΄ τάξη Δημοτικού

"100 χρόνια μετα..."

 

Κατηγορία:

Ομαδική (συνεργασία δύο μαθητών).

 

Στόχος:

Η ελεύθερη έκφραση των μαθητών/τριών μέσα από τη δημιουργία δικών τους πρωτότυπων ιστοριών και η οπτικοποιημένη ψηφιακή αφήγηση από τους δημιουργούς τους.

 

Σύντομη περιγραφή:

Οι μαθητές/τριες  καλούνται, αφού γράψουν το δικό τους μύθο, να προχωρήσουν στην οπτικοποίηση και στην ψηφιακή  αφήγησή του, δημιουργώντας το δικό τους βίντεο με ψηφιακά εργαλεία (π.χ. iMovie).

 

Μεθοδολογία:

 • Σκεφτόμαστε την ιστορία μας και συμπληρώνουμε το έντυπο «Ταυτότητα σεναρίου». 

 • Βγαίνουμε στη γειτονιά μας και φωτογραφίζουμε με το Ιpad, ή   φωτογραφική  μηχανή, εικόνες που θα βοηθήσουν να αφηγηθούμε  την ιστορία μας.

 • Χρησιμοποιούμε clip ήχου ή μουσική μέσα από τις βιβλιοθήκες της wikkimedia commons και της βιβλιοθήκης της εφαρμογής iMovie για να συνοδεύσουμε την ιστορία μας.

 • Συνδυάζουμε το σενάριο και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία για να δημιουργήσουμε ένα σύντομο video.

 • Καταθέτουμε το video στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, με την ένδειξη «Διαγωνισμός παραμυθιού 2017, αναφορά τάξεως και τμήματος»

 • Καταθέτουμε ενυπόγραφη (από τον κηδεμόνα), "Δήλωση Συμμετοχής", στον/στην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό.

 

Προϋποθέσεις/προδιαγραφές:

 • Όλες οι ταινίες  πρέπει να έχουν αρχική  σελίδα με τα στοιχεία: Τίτλος, Όνομα σχολείου, Τάξη, Τμήμα, Αύξων αριθμός μαθητικού καταλόγου τάξης. Δεν επιτρέπεται να αναγράφονται ονόματεπωνυμα.

 • Παραδοτέο: Video σε μορφή .mov, στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

 • Διάρκεια: Έως 3 λεπτά.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
bottom of page