2016: 4.140 ψήφοι (ανάλυση / ημέρα)
2016: 4.140 ψήφοι (ανάλυση / ημέρα)

2015: 2.551 ψήφοι (ανάλυση / ημέρα)
2015: 2.551 ψήφοι (ανάλυση / ημέρα)

Pathfinder - δημοσίευση
Pathfinder - δημοσίευση

2016: 4.140 ψήφοι (ανάλυση / ημέρα)
2016: 4.140 ψήφοι (ανάλυση / ημέρα)

1/7
Αριθμοί...